mandag 21. august 2017

Parti- og blokkutviklingen i august

Vi er tre uker unna valgdagen. Ap sliter, og Høyre mobiliserer. Fortsatt er det rødgrønt favorittstempel. Dette er hovedtrendene:   

Ap: Viser klare svakheter. August-snittet ligger under 30 prosent, dette er lavere enn det dårlige 2013-valget. Partiet har i øyeblikket en skummel miks av lekkasjer både til høyre og venstre og synkende lojalitet. Det positive bytteforholdet man lenge har hatt til regjeringspartiene, kan være i ferd med å nulles ut. Og både Rødt og SV vokser bl.a. ved å hente tidligere Ap-velgere. Trøsten for Ap er at man har mange gjerdesittere og ser ut til å kunne beholde rundt 55 mandater også på i underkant av 30 prosent. Partiet kan få ett ekstra mandat i Vestfold, mens ett mandat i Nordland kan ryke. Ellers ligger det an til status quo.  
   
Høyre: Det største regjeringspartiet viser en positiv tendens i det korte bildet og ligger rundt 24 prosent i snitt. Lojalitetsnivået er ok, og man henter tilbake en del velgere fra Ap. Fortsatt er bytteforholdet klart negativt til Sp, men det reduseres noe. Hvor mange av de 48 mandatene som partiet vant i 2013 kan de klare å forsvare? Ca 44, hvis vi legger det snittallet på 24 prosent til grunn. Høyre sliter med å forsvare ett av sine mandater i Østfold. Også i Troms lukter det mandattap. Mens i Akershus kan to av Høyres sju mandater ryke.    

Frp: Frp beveger seg sidelengs i sjiktet 13-14 prosent. Hovedutfordringen for Frp er å øke lojaliteten og hente ned en god del av sine gjerdesittere. Bytteforholdet er klart negativt til Sp, men det ser ok ut til øvrige partier. Frp plukket 29 mandater sist, og ligger inne med 25 på dagens snittall. For Frp er det særlig Akershus, Buskerud, Vestfold og Rogaland som kan gi mandattap.
 Sp:
Dipper, men holder seg på tosifret og ligger dermed an til omtrent en dobling av 2013-valget.  Det er tendenser til en viss svekkelse av lojaliteten, og partiet må se opp for om Høyre kan være i ferd med å ta tilbake en del av dem som hadde gått til Sp. Sp ser ut til å komme inn med fast mandat en rekke steder der partiet ikke vant direktemandater sist: Østfold, Akershus, Buskerud, Nordland og Troms. Og i tillegg kan man øke med ett mandat i kretser som Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.   

MDG: Ligger på høyt 3-tall på snittet nå, og er dermed såpass nærme sperregrensen at muligheten for at de kan bryte den er høyst reell. Jeg holder det dog fortsatt noe mer sannsynlig at de ikke gjør det enn at de gjør det. MDG har et sikkert mandat inne i Oslo. I tillegg har det begynt å lysne med tanke på fast mandat både i Akershus og Hordaland.
KrF: KrF befinner seg i sjiktet rundt fem prosent, det er litt lavere enn 2013-valget. Det virker som sperregrensen er på noenlunde avstand, men helt trygt er det ikke. Hovedproblemet for KrF, slik det har vært i årevis, er å appellere til andre velgere enn sine "egne". Denne appellen må opp, i tillegg til at også KrF kan øke lojaliteten noe blant de som stemte på dem sist, for at partiet skal øke. Lekkasjene ser primært ut til å gå i retning Sp, men også til Høyre og Frp kan man få et visst netto tap. KrF ser ut til å beholde sine fem direktemandater: Rogaland 2, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal, men må se litt opp både i Rogaland og Møre og Romsdal.

SV: Viser en fin underliggende tendens nå, og ser 5-tallet, noe som må være svært oppmuntrende for et hardt prøvet parti. Partiet har sterke lojalitetstall til dem å være, samt at de nå har et klart positivt bytteforhold til Ap. Så spørs det om de topper formen litt tidlig, eller om de kan holde dette nye 5-tallet og endog øke litt. SV fikk direktemandater i Oslo og Hordaland sist. Nå kan de komme til å plusse på i Akershus og Sør-Trøndelag, og er også oppe og lukter på to direkte i Oslo.

Venstre: 
Venstre ser ut til å ha greid å snu den nededgående trenden og nærmer seg sperregrensen igjen nedenfra. Spørsmålet er om mobiliseringen kommer i seneste laget, eller om de kan få den siste boosten som gjør at de passerer 4 og kan blikke mot 5. Blir valgresultatet et høyt 3-tall, så vil de antagelig komme inn (i rangert rekkefølge) i Oslo, Akershus og muligens Hordaland. Det betyr at andremandatet i Oslo ryker, i tillegg til alle utjevningsmandatene.  

Rødt:
Viser klart positive tendenser og ser nå 3-tallet. Det vil i så fall være mer enn en dobling fra 2013. Rødt har sterke lojalitetstall og et pent positivt bytteforhold med Ap. Partiet ser rimelig fullmobilisert ut på disse nivåene slik jeg tolker tallene, og jeg holder det som mindre sannsynlig at de kan klare sperregrensen, men vi må følge med på dette. Rødt ser ut til å komme inn med ett mandat med god margin i Oslo, og kan også lukte på to mandater. Ingen andre valgkretser ser aktuelle ut med tanke på direkte mandat.Tettere, men rødgrønne favoritter fortsattDet tetter seg til mellom blokkene. De rødgrønne (Ap, Sp, SV, MDG, R) sitt forsprang har skrumpet, og jeg har de nå under 90 mandater på mine tall. De borgerlige ligger over 80. Man trenger 85 for å få flertall. Jekkes Venstre opp til fire prosent, er vi på dødt løp mellom blokkene. Men skulle MDG og/eller Rødt bryte sperren, så er rødgrønt flertall igjen inne med ok margin.

Det er fortsatt mest sannsynlig med rødgrønt flertall, slik jeg vurderer det. Men sannsynligheten er lavere enn for et par uker siden, jeg har justert den ned fra 75 til 70 prosent.    mandag 7. august 2017

Taktiske stemmer

En av ti velgere legger taktiske vurderinger til grunn når de stemmer. Taktisk stemmegivning er å stemme på et annet parti enn det man liker best for å bedre valgutfallet totalt sett. Det er mange måter å stemme taktisk på. Man kan for eksempel stemme taktisk på et parti for å få det over sperregrensen på 4 prosent og utløse gevinst i form av utjevningsmandater.

I 2005 stemte mange Høyre-velgere taktisk på Venstre for å øke sjansen for fortsatt borgerlig flertall. Venstre klarte sperren med god margin, men det hindret ikke at det borgerlige flertallet gikk tapt. I 2013 var det en del Ap-velgere som stemte taktisk på SV for å få partiet over sperregrensen. Dette lyktes med liten margin, SV fikk 4,1 prosent. SV ville falt under sperren uten taktiske stemmer. Dette endret likevel ikke det blokkmessige valgutfallet, de rødgrønne tapte stort. 

Ap, Høyre og MDG tapte mest på taktisk stemmegivning i 2013, viser analysetall fra valgundersøkelsen "Valg og Velgere (Aardal og Bergh red). SV og Frp vant mest. 


Både SV og Venstre kan også ved årets valg få taktiske stemmer. Er du en lyseblå Høyre-velger i Akershus, kan en taktisk vurdering være å stemme Venstre for å sikre Abid Raja distriktsmandatet han sliter med å holde og samtidig hjelpe partiet over sperren. Det kan øke sjansen for fortsatt borgerlig flertall og Høyre-dominert regjering.

En Ap-velger som har SV på annenplass, kan putte SV i urnen for å sikre Nicholas Wilkinson fast mandat og gi SV utjevningsmandater i andre fylker. Det kan øke sjansen for rødgrønt flertall og ny regjering. Ulempen for Høyre-velgere som stemmer taktisk på Venstre, er at de kan sette ett av Høyres mandater i Akershus i fare, i øyeblikket er Hårek Elvenes mest utsatt.  Ap-velgere som går taktisk til SV risikerer at partiets sjette mandat (Mani Hussaini) ryker.

Det er flere andre taktiske varianter. Man kan ta utgangspunkt i en sak og si at denne gang stemmer jeg på et annet parti for å påvirke eget parti. Kanskje synes du at Ap er for uklare om kommunereformen, og du vil ha denne reversert i Skedsmo, Sørum og Fet og derfor stemmer Sp, selv om du er mest enig med Ap i de fleste andre saker. Eller du mener ditt Høyre er for snille på innvandringsfeltet og stemmer Frp for å gi dem styrke til å presse Høyre i mer restriktiv retning etter valget.

Noen velgere tenker at partiet jeg liker best er så lite at det ikke har sjanse til å komme på Stortinget, derfor stemmer jeg heller på et større parti. Dette har Rødt slitt med. Partiet har små sjanser i alle valgkretser bortsett fra Oslo, slik at en del av deres velgere ofte vurderer Ap eller SV i stedet for å «kaste bort stemmen» på eget miniparti.  Men kanskje er det nettopp i år Rødt faktisk har reell mulighet for å bryte igjennom hvis taktiske velgere holder seg hos dem.

Taktisk stemmegivning kan også ta utgangspunkt i person og geografi. Er du en velger fra Gjerdrum som synes det er på tide at kommunen får en på Tinget, så kan KrF og Ingunn Ulfsten være et taktisk valg.

Taktiske vurderinger er alltid en del av grunnlaget for noen velgeres stemmegivning. Å velge riktig taktikk er imidlertid ikke lett, hverken ved stortingsvalg eller i livet for øvrig – fordi vi aldri har full oversikt over konsekvensene av våre valg.

Derfor gir mange blaffen i taktikk og stemmer heller på det partiet som ligger hjertet nærmest.


Kommentaren ble trykket i Romerikes Blad 7. august 2017          

tirsdag 1. august 2017

Åtte nøkkelfylkerVed amerikanske presidentvalg snakkes det ofte om "vippestater" som begrep på de statene der utfallet er åpent, der en "sving" fra et parti til et annet kan avgjøre. Siden utfallet er gitt i de øvrige statene, så er disse vippestatene nøklene for å vinne valg. Her til lands er det annerledes fordi vi har et annet valgsystem med forholdstall. I Norge er  ingen valgkretser derfor avgjort på forhånd, og det gjør det verre for partiene å konsentrere innsatsen om noen få kretser.

Er det likevel grunn til å hevde at noen fylker er viktigere enn andre ved årets valg? Det kommer selvsagt an på hvordan man måler viktighet. Ser man kun på antallet mandater, så er det kun fire kretser som har et tosifret antall distriktsmandater: Oslo (18), Akershus (16), Hordaland (15) og Rogaland (13). Disse har til sammen 62 mandater til fordeling, dette utgjør over 40 prosent av det totale antallet på 150 distriktsmandater.

Kanskje mer interessant er i hvilke kretser mandatendringene kan komme, både i et partimessig og et blokkmessig perspektiv. Under har jeg satt opp en vurdering av dette, der fylket med størst potensial for mange blokkendringer er rangert øverst og så følger de øvrige deretter. Jeg vurderer her kun de 150 distriktsmandatene, de 19 utjevningsmandatene kommer jeg tilbake til.  


Akershus: Tre borgerlige mandater i spill. H 7, Ap 5, Frp 3 og V 1 her sist. Høyre tok begge de to sistemandatene. Det er en betydelig utfordring for dem å forsvare dette i år, partiets kan miste begge, men bør kunne klare seks (nr 6 og 7 er hhv. Hårek Elvenes og Bente Stein Mathiesen). Også Venstre (Abid Raja) ligger i faresonen med de labre tallene partiet har nå. Ei heller Frp kan være sikker på sitt 3. mandat (Kari Kjos). 3 borgerlige mandater er altså i spill i kretsen. Ap ser ut til å kunne plukke det ene (Mani Hussaini), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ligger an til å ta det andre og Nicholas Wilkinson eller Rasmus Hansson (MDG) kan ta det tredje. Skulle dette skje, så endres blokkbalansen mye; fra 11-5 borgerlig til 8-8. Jeg holder 9-7 borgerlig som mest sannsynlig, men dette er åpent.

Rogaland: Tre borgerlige mandater i spill. H 4, Ap 3, Frp 3, KrF 2 og Sp 1 sist. Høyre, Frp og KrF tok tre av de fire siste mandatene i kretsen. Samtlige tre borgerlige mandater er i fare. Både Aps fjerdekandidat (Øystein Hansen), Sps nr 2 (Hanne Marte Vatnadal) og Aps nr 5 (Julia Wong) kan dytte ut hhv. Margret Hagerup (H), Geir Toskedal (KrF) og Terje Halleland (Frp). Halleland ligger tynnest an av disse, og jeg tror at enten Toskedal eller Hagerup også fort kan ryke. Ryker alle tre, så vil den normalt sterke borgerlige kretsen flippe fra solide 9-4 borgerlig til 7-6 rødgrønt. Jeg har dog mer tro på et scenario med 7-6 borgerlig eller 8-5.j

Østfold: To borgerlige mandater i spill. Ap, H og Frp delte alle de åtte faste mandatene mellom seg her med 3 til Ap, 2 til Høyre og 2 til Frp. Nå er både Høyre tredjemandat (Monica Gåsvatn) og Frp nr 2 (Erlend Wiborg) klart i faresonen. Sps førstkandidat (Ole Andre Myhrvold) ser ut til å frata Høyre mandatet, mens Aps nr 4 (Siv Henriette Jacobsen) har en bra mulighet til å redusere Frp til 1 på Østfold-benken. I så fall går kretsen fra 5-3 borgerlig til 5-3 rødgrønt.


Buskerud:  To borgerlige mandater i spill. Ap, Høyre og Frp delte de åtte distriktsmandatene i kretsen mellom seg med Ap 3, H 3 og Frp 2 i 2013.  Frp og Høyre tok de to siste mandatene. Begge disse er i fare nå. Sp (Per Olaf Lundteigen) kan minst plukke ett, og kanskje to (Sigrid Simensen). Men også Aps nr 4 (Anne Sandum) kan frata Høyres nr 3 (Anders Werp) eller Frps andremann (Jon Helgheim) et mandat. Inntreffer dette, så flipper kretsen fra 5-3 borgerlig til 5-3 rødgrønt. Jeg holder 4-4 som mest sannsynnlig.

Oslo: To borgerlige mandater i spill. Ap 6, H 6, Frp 2, V 2, SV 1 og MDG 1 i 2013. Høyre plukket sistemandatet, og Venstre nest siste. Tallene peker pt. i retning av en endring: Venstres andremandat (Ola Elvestuen) ser ut til å ryke til fordel for Rødt (Bjørnar Moxnes). Høyres 6. mandat (Stefan Heggelund) er inne på mine tall, men dette er i fare, her er både Aps nr 7 (Didrik Beck), SVs nr 2 (Petter Eide) og Sps nr 1 (Aisha Bhatti) mulige utfordrere. Kretsen ser i øyeblikket ut til å gå fra 10-8 borgerlig til 9-9, men kan også flippe til 10-8 rødgrønt.

Hordaland: To borgerlige mandater i spill. H 5, Ap 4, Frp 2, KrF 1, V 1, SV 1 og Sp 1 her sist. Venstre, Høyre og SV tok tre av de fem siste mandatene. Det er primært disse som er i fare nå. SVs Audun Lysbakken bør dog kunne klare det, men Høyre nr 5 (Tom-Christer Nilsen) og Venstres Terje Breivik ligger tynnere an. Særlig presses de av Sps andremann Nils Bjørke, samt Aps nr 5 Leif Sande. MDGs Arild Hermstad kan kanskje også melde seg på. Ryker begge de to borgerlige mandatene, så endres blokkstillingen fra 9-6 borgerlig til 8-7 rødgrønt. Men 8-7 borgerlig er nok det mest sannsynlige, slik jeg vurderer det nå.

Møre og Romsdal: To borgerlige mandater i spill. Ap 2, H 2, Frp 2, KrF 1 og Sp 1 her sist.  KrF og Frp tok to av tre siste mandatene. Begge disse er i trøbbel. Særlig er det Aps nr 3 (Tove Lise Torve) og Sps nr 2 (Geir Inge Lien) som kan gi problemer for KrFs Steinar Reiten og Frps Jon Georg Dale. Slår begge deler inn, så flipper kretsen fra 5-3 borgerlig til 5-3 rødgrønt. Men status quo eller 4-4 er nok noe mer sannsynlig.

Finnmark: To borgerlige mandater i spill. Ap 2, H 1 og Frp 1 her sist. Høyre tok det andre og Frp sistemandatet. Særlig er Frps mandat (Bengt Strifeldt) utsatt, men ei heller Høyre (Frank Bakke Jensen) kan føle seg helt trygg. Geir Iversen (Sp) ligger an til å dytte Strifeldt ut, men også Steinar Karlstrøm (Ap) har en ok sjanse. Kresten kan gå fra 2-2 til 4-0 rødgrønt, men det mest sannsynlige er 3-1.

Hedmark: Ett borgerlig mandat i spill. Ap 3, H 1, Frp 1 og Sp 1 her sist. Frp tok tredje siste mandat, mens Ap og Sp tok de to siste. Frps mandat (Tor Andre Johnsen) er usikkert i år. Både Sps nr 2 Emilie Mehl og Aps fjerdemann Per Gunnar Sveen kan ta dette. Mehl er i øyeblikket favoritt. I så fall går kretsen fra 4-2 rødgrønt til 5-1.

Oppland: Ett borgerlig mandat i spill. Ap 3, H 1, Sp 1 og Frp 1 her i 2013. I likhet med nabofylket, tok Frp tredje siste mandat her, mens Sp og Ap tok de to siste. Også her er Frps mandat i faresonen (Morten Ørsal Johansen). Sps nr 2 (Marit Knudsdatter Strand) kan ta det, men også Hilde Holtesmo (Ap) har en viss mulighet. Skjer det, så går kretsen fra 4-2 rødgrønt til 5-1.

Vestfold: Ett borgerlig mandat i spill. Ap 2, H 2 og Frp 2 her sist. Frp tok sistemandatet. Dette mandatet (Ellen Eriksen) er i spill ved årets valg. Både Sps førstekandidat (Kathrine Kleveland) og Aps nr 3 (Lozan Balisany) kan ta det. Jeg tror mest på sistnevnte. Det kan endre blokkbalansen på solkysten fra 4-2 borgerlig til 3-3.    

Aust-Agder: Ett borgerlig mandat i spill. Ap 1, H 1 og Frp 1 forrige gang. Frp plukket sistemandatet. Dette er i fare nå, og det ser ut til å bli en hard kamp mellom Åshild Bruun-Gundersen (Frp) og Cecilie Knibe Hansen (Ap) om dette. Holder en liten knapp på Bruun-Gundersen og dermed status quo på 2-1 borgerlig her, men kretsen kan også flippe til 2-1 rødgrønt.
  
Vest-Agder: Ett borgerlig mandat i spill. Høyre 2, Ap 1, Frp 1 og KrF 1 her sist. KrF og Høyre tok de to siste mandatene. Aps nr 2 (Odd Omland) er i posisjon til å kunne utfordre en av dem om sistemandatet i kretsen. Særlig Høyres nr 2 (Norunn Benestad) er utsatt, men ei heller KrFs førstekandidat Hans Fredrik Grøvan er helt trygg. Kretsen kan gå fra 4-1 borgerlig til 3-2.


Sogn og Fjordane: Ett borgerlig mandat i spill. Ap 1, H 1 og Sp 1 her i 2013. Høyre tok sistemandatet. Dette er nå i spill. Både Aps nr 2 Hilmar Høl og Sps andrekandidat Steinar Ness kan dytte ut Frida Melvær (H). I så fall endres blokkstillingen fra 2-1 rødgrønt til suverene 3-0. Men jeg tror Melvær kan holde unna.
   

Sør-Trøndelag: Ett borgerlig mandat i spill. Ap 4, H 2, Frp 2 og Sp 1 ble fordelingen for inneværende stortingsperiode. Frp tok sistemandatet. Dette er i stor fare. Lars Haltbrekken (SV), Geir Espnes (Sp) og Kristian Torve (Ap) står nærmest i kø for å vippe Frps andrekandidat Lill Harriet Sandaune ut. Lykkes en av dem, så økes den rødgrønne overvekten fra 5-4 til 6-3.


Nord-Trøndelag: Ett borgerlig mandat i spill. Ap 2, Sp 1 og H 1 sist. Høyre plukket sistemandatet. Dette er i spill. Først og fremst er det Sps nr 2 Bjørn Arild Gram og Aps tredjekandidat Jorid Normelan som utfordrer Høyres Elin Agdestein om dette mandatet. Da kan de rødgrønne gjøre rent bord og vinne 4-0. Jeg tror Agdestein kan klare å holde unna og berge status quo på 3-1 rødgrønt.

Nordland: Ett borgerlig mandat i spill. Ap 4, H 2 og Frp 2 her forrige gang. Frp tok nest siste mandat og Ap siste. Sps frammarsj kan medføre at Aps nr 4 Rita Lekang og Frps nr 2 Hanne Søttar må tre til side for Sps 1 og 2; Wilfred Nordlund og Siv Mossleth. Det kan endre blokkstillingen fra 4-4 til 5-3 rødgrønt.  

Troms: Ett borgerlig mandat i spill.
Ap 2, H 2 og Frp 1 forrige gang. Høyre tok sistemandatet. Dette virker nå nærmest kjørt for Høyre til fordel for Sps Sandra Borch. I så fall flipper kretsen fra 3-2 borgerlig til 3-2 rødgrønt.


Telemark: Status quo. Ap 3, H 1 og Frp 1 her i 2013. Ap tok sistemandatet. Sps framvekst setter dette mandatet i fare, slik at Sps nr 1 (Åslaug Sem-Jacobsen) kan dytte ut Aps tredjemann (Christian Tynning Bjørnø. Uansett ligger det an til stabil blokkbalanse på 3-2 rødgrønt i kretsen.


28 borgerlige mandater i spill

Summerer vi opp her, så ser vi at borgerlige mandater er i spill i samtlige kretser, med unntak av Telemark. Særlig peker Akershus og Rogaland seg ut som kretser å følge med på, men også i Østfold, Oslo, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal og Finnmark kan det bli store blokkforskyvninger. Det gjelder for de borgerlige å minimere tapene her.

85-65 borgerlig ble fordelingen av disse 150 distriktsmandatene i 2013. Gjør de rødgrønne et ekstremvalg og tar alle de borgerlige mandatene som nå er i fare, så vil de ta 28 mandater fra de borgerlige og vinne 93 distriktsmandater mot kun 57 for de borgerlige. Et mellomscenario er mer sannsynlig på f eks 14 ekstra rødgrønne mandater, i så fall blir utfallet 79-71 rødgrønt. Da blir de 19 utjevningsmandatene avgjørende, og her må da de borgerlige plukke 14 av disse for å gjenskape sitt flertall. Det kan bli for tøft. Men kan de borgerlige derimot redusere tapene av distriktsmandater til ned mot 10 totalt, så har de en bra sjanse. Under 10 i tap bør gi borgerlig valgseier.

Sperregrensen kan avgjøre
La oss til slutt se litt på fordelingen av utjevningsmandatene. Disse ble fordelt slik i 2013: SV 5, KrF 5, V 5, Sp 2, H 1 og Ap 1. Altså 11-8 i borgerlig favør og dermed borgerlig seier 96-73 i totalregnskapet. SV tok utjevningen i Akershus, Hedmark,Sør-Trøndelag, Troms og Finnmark. KrF fikk med seg Østfold, Oslo, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Venstre tok Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. Sp plukket Buskerud og Nordland. Høyre fikk med seg Hordaland, mens Ap plukket sitt mandat i Vest-Agder.

Nå kjemper i alt fem partier en kamp rundt sperregrensen. KrF har best sjanser til å komme over, mens Rødt trolig har for langt fram. Jeg tror også at MDG kan få det for tøft, mens det er helt åpent om SV og Venstre vil klare det. Legger vi inn en forutseting om at utfallet blir likt dagens nivå på målingene, så vil Venstre havner under og SV over. I så fall vil det trolig gi både KrF og SV ca fem utjevningsmandater hver på nytt, mens de resterende ni mandatene vil fordeles mellom Ap, H, Frp og Sp. En 10-9 eller 11-8 variant i favør de borgerlige ala 2013 er da ikke utenkelig. Hvis vi legger dette på toppen av mellomscenarioet på 79-71 rødgrønt i fordelingen av distriktsmandater, så havner vi på 87-88 mandater totalt for de rødgrønne og dermed flertall.

Hvis vi derimot jekker opp Venstre til 4 blank, og senker SV ned til 3,9, så vil de borgerlige stikke av med nesten alle utjevningsmandatene; f eks er 14-16 utjevningsmandater til dem da slett ikke utenkelig. I så fall blir svært jevnt mellom blokkene og der utfallet kan bli en tynn borgerlig seier.

75-25 rødgrønt
Konklusjonen er at de rødgrønne har en kortere vei til valgseier enn de borgerlige. Mobilisering av borgerlige gjerdesittere og SV under og Venstre over sperregrensen må antagelig til for å gi Erna Solberg og co fire nye år. 75-25 i rødgrønn favør er min vurdering akkurat nå, en drøy måned før valget.